Informatiebord 8 kruising Kijkduinsestraat, Scheveningselaan

U staat hier op de kruising van de Meer en Boslaan en de Scheveningselaan. De dubbele rijbaan verraadt nog dat dit ooit de belangrijkste toegangsweg moest gaan worden naar de badplaats. In het eerste ontwerp van het villapark is dit ook te zien. Later zou de Zeestraat - de toekomstige Kijkduinsestraat - deze rol toebedeeld krijgen, als hoofdverbindingsweg met Loosduinen. Tot 1924 was Loosduinen een zelfstandige gemeente, waar Kijkduin onder viel.

Op de grote foto is vanaf dit punt de Scheveningselaan te zien, zoals deze er vóór de oorlog uit heeft gezien. Op de andere foto van na de oorlog een inkijkje in de Scheveningselaan.